Dividera bråk (denna ska deprekeras. Istället använder vi DivFrac)

Vid division av bråk kan man beräkna kvoten genom att invertera bråket i nämnaren, dvs. byta plats på täljare och nämnare, och multiplicera med bråket i täljaren: abundefinedcd=abdc. \left.{\dfrac{a}{b}}\middle/{\dfrac{c}{d}}\right.=\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{d}{c}.