{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Ekvation

En ekvation är en likhet mellan två uttryck med minst en obekant variabel, oftast x.x. Man kan sätta ett likhetstecken mellan exempelvis x4x^4 och 15x+x15x + \sqrt{x}: x4=15x+x. x^4 = 15x + \sqrt{x}. Det som står till vänster om likhetstecknet kallas för vänsterled (VL) och det till höger kallas högerled (HL). Den eller de variabelvärden som gör att likheten i är uppfylld kallas för ekvationens lösning eller rot.