Diskriminant

I pqpq-formeln kallas det som står under rottecknet för diskriminant.

Diskriminant Wordlist 1586.svg

Diskriminantens tecken kan användas för att bestämma antalet lösningar till en andragradsekvation.