Avrundning

Ibland vill man avrunda värden, t.ex. om resultatet har oändligt många decimaler som 0.08333 0.08333\ldots Då är det smidigare att använda ett närliggande värde som 0.08. Det avrundade värdet kallar ibland för närmevärde och det är aldrig exakt, men det kan vara lättare att räkna med. Ett annat exempel är π,\pi, som ofta avrundas till 3.14. Men det har oändligt många decimaler, så det går inte ens att använda exakt. Även miniräknare använder avrundade värden på π\pi. För att undvika fel och förvirring finns det vissa avrundningsregler man följer.