Ändpunkt

En ändpunkt är en punkt där något börjar eller slutar. Exempelvis kan funktioner, kurvor och intervall på tallinjer ha ändpunkter.

Ändpunkter på kurva och funktion

Om en ändpunkt ingår i en kurva, som t.ex. 11 på intervallet 1x<5,1 \leq x \lt 5, brukar den ritas som en ifylld punkt. Om ändpunkten inte ingår, t.ex. 55 på samma intervall, ritas den oifylld eller vit.

En tallinje med intervallet 1 till 5

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}