(Den här versionen är märkt för översättning)

(En mellanliggande version av samma användare visas inte)

Rad 2: Rad 2:
 
Randvinklar till samma cirkelbåge är lika stora</translate></hbox>
 
Randvinklar till samma cirkelbåge är lika stora</translate></hbox>
 
<translate><!--T:2-->
 
<translate><!--T:2-->
[[Randvinkel *Wordlist*|Randvinklar]] som spänner upp samma [[Cirkelbåge *Wordlist*|cirkelbåge]] är lika stora. Det spelar ingen roll var randvinkeln placeras—den är alltid lika stor.</translate>
+
[[Randvinkel *Wordlist*|Randvinklar]] som spänner upp samma [[Cirkelbåge *Wordlist*|cirkelbåge]] är lika stora. Det spelar ingen roll var randvinkeln placeras - den kommer alltid vara lika stor.</translate>
  
 
<PGFTikz>
 
<PGFTikz>
Rad 51: Rad 51:
 
<translate><!--T:4-->
 
<translate><!--T:4-->
 
För varje cirkelbåge finns '''en''' [[Medelpunktsvinkel *Wordlist*|medelpunktsvinkel]]. Enligt [[Randvinkelsatsen *Rules*|randvinkelsatsen]] är alla randvinklar till samma cirkelbåge hälften av medelpunktsvinkeln dvs. lika stora.</translate>
 
För varje cirkelbåge finns '''en''' [[Medelpunktsvinkel *Wordlist*|medelpunktsvinkel]]. Enligt [[Randvinkelsatsen *Rules*|randvinkelsatsen]] är alla randvinklar till samma cirkelbåge hälften av medelpunktsvinkeln dvs. lika stora.</translate>
Q.E.D.
+
<qed/>
 
</ebox>
 
</ebox>
  

Versionen från 14 november 2017 kl. 10.37

Bevis

Randvinklar till samma cirkelbåge är lika stora

Randvinklar som spänner upp samma cirkelbåge är lika stora. Det spelar ingen roll var randvinkeln placeras - den kommer alltid vara lika stor.

Foljderavrandvinkelsatsen misc 1.svg

Bevis

Randvinklar till samma cirkelbåge är lika stora

För varje cirkelbåge finns en medelpunktsvinkel. Enligt randvinkelsatsen är alla randvinklar till samma cirkelbåge hälften av medelpunktsvinkeln dvs. lika stora.

Q.E.D.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}