Teori

$(\pm a)^2

a^2==
\pm 3beskrivertva˚olikatalsamtidigt:ba˚de3och beskriver två olika tal samtidigt: både 3 och \text{-} 3.Oavsettvilketavtalenvitarikvadratkommerviattfa˚denpositivaprodukten Oavsett vilket av talen vi tar i kvadrat kommer vi att få den '''positiva''' produkten 3^23^2=9$ i slutet, eftersom "minus gånger minus blir plus".

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}