Begrepp

Udda tal

Ett udda tal är ett heltal som inte är jämnt, exempelvis -5, -3, -1, 1, 3, 5 \text{-}5, \ \text{-}3, \ \text{-}1, \ 1, \ 3, \ 5 \, \ldots Man brukar definiera udda tal som alla tal, n,n, som kan skrivas på formen n=2k+1,n=2k+1, där kk är ett heltal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}