Begrepp

Jämnt tal

Ett jämnt tal är ett heltal som är delbart med 2,2, till exempel -4, -2, 0, 2, 4 \text{-}4, \ \text{-}2, \ 0, \ 2, \ 4 \, \ldots Man brukar definiera jämna tal som alla tal, n,n, som kan skrivas på formen n=2k,n=2k, där kk är ett heltal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}