Begrepp

Ändringskvot från vänster

En ändringskvot anger den genomsnittliga förändringen, dvs. ΔyΔx,\frac{\Delta y}{\Delta x}, mellan två punkter. En ändringskvot från vänster är en approximation av lutningen i en punkt. Man använder punkten man är intresserad av och en som befinner sig hh steg till vänster om den.


För en punkt där x=ax=a får man ΔyΔx=f(a)f(ah)a(ah)=f(a)f(ah)h. \dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{f(a)-f(a-h)}{a-(a-h)}=\dfrac{f(a)-f(a-h)}{h}. Ju mindre hh man väljer, desto bättre blir approximationen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}