{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

SI-enhet

Storheter som sträcka eller tid måste använda enheter för att kunna mätas. Men för att enheterna ska vara användbara måste man vara överens om vad de betyder. Där kommer SI-systemet in i bilden, som är en lista på "officiella" enheter. En SI-enhet är antingen en av sju grundenheter eller en som är härledd från dessa sju.