{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Parallellogram

En parallellogram är en fyrhörning där motstående sidor är parallella och lika långa. Höjden hh är alltid vinkelrät mot basen b.b.

Parallellogram

Om alla vinklar i en parallellogram är räta får man en rektangel.