{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Nollpolynomet

Polynomet p(x)=0,p(x) = 0, som brukar kallas nollpolynomet, har varken variabeltermer eller någon konstant. På grund av detta är dess gradtal odefinierat.