Nollpolynomet

Polynomet p(x)=0,p(x) = 0, som brukar kallas nollpolynomet, har varken variabeltermer eller någon konstant. På grund av detta är dess gradtal odefinierat.