Negativt tal

De negativa talen ligger till vänster om noll på en tallinje och skrivs med ett minustecken. Ett negativt tal befinner sig på samma avstånd på vänster sida om nollpunkten som motsvarande positiva tal är till höger om den. Ju längre åt vänster man går på tallinjen desto mindre blir talet, så -20\text{-} 20 är ett lägre tal än -3\text{-} 3. Negativa tal används till exempel på en termometers skala, där det finns både positiva och negativa temperaturer.

Det finns många användbara tolkningar av negativa tal, exempelvis mängden pengar på ett bankkonto. Om den är positiv har du pengar över men om den är negativ så är du skyldig pengar. Ju mer negativt ditt konto är, desto mer är du skyldig. Visar ditt konto exempelvis -5000\text{-} 5\,000 är du fattigare än om det visar -100.\text{-} 100.