Fördjupning

Karaktär för stationär punkt

Att ange karaktären för en stationär punkt innebär att man anger om det är en maximi-, minimi- eller terrasspunkt.

Karaktär för olika stationära punkter

Man kan avgöra detta genom att bland annat använda en teckentabell eller andraderivata.