Medelpunkt

Medelpunkten är den punkt som ligger i mitten av en cirkel. Avståndet från medelpunkten till randen är cirkelns radie.

Medelpunkt i cirkel