Dela upp koordinater

Om koordinaterna i en vektor är summor kan man skriva om den som en summa av andra vektorer, t.ex. (6+3,2+5)=(6,2)+(3,5). (6+3,2+5)=(6,2)+(3,5).