Addera vektorer

Vektorerna u\vec{u} och v\vec{v} kan slås ihop till resultanten :