Addera vektorer

Vektorerna u\vec{u} och v\vec{v} kan slås ihop till resultanten u+v\overrightarrow{u+v}: u+v=u+v. \vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{u+v}.