Linje, stråle och sträcka

Man brukar skilja på begreppen linje, stråle och sträcka. En linje fortsätter oavbrutet i båda riktningar, en stråle är begränsad i ena änden och en sträcka är begränsad i båda ändar.