Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Konjugat

Ett konjugat bildas genom att byta tecken på en av termerna i ett binom, alltså ett uttryck med två termer. Exempelvis har x+2 konjugatet x2. x+2 \quad \text{ konjugatet } \quad x-2. När man skapar ett konjugat säger man att man konjugerar, och uttrycken x+2x+2 och x2x-2 kallas ibland för konjugerade par.