mathleaks.se mathleaks.se Startsida kapitel home Startsida Historik history Historik expand_more Community
Community expand_more
menu_open Stäng
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
Expandera meny menu_open home
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open
article Artikel
menu_book Lösningar till böcker
school eKurser
question_answer Community
description Uppgiftsblad
calculate Math Solver
arrow_back arrow_forward

Kapitel 2: Procent

Ordet procent kommer från latinets per centum, som betyder hundradel. Procent har blivit ett vanligt sätt i vårt samhälle att mäta andelar, t.ex. hur stor andel av ett lands befolkning som röstar på ett visst parti eller andelen fett i ett smörpaket.

Kapitlet börjar med att beskriva hur andelar kan uttryckas på olika sätt, exempelvis procentform, bråkform och decimalform samt hur man beräknar en andel av en helhet. Därefter kommer en fördjupning av procentbegreppet följt av hur ränta, amortering och avgifter fungerar när man lånar pengar. Vad kostar det egentligen att låna 1000 kr och vad innebär ränta-på-ränta-effekten? Slutligen behandlas index, som används på samhällsnivå för att vägleda konsumenter i ekonomiska beslut.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet i kurs 1c, 1b och 1a behandlas, helt eller delvis, i kapitlet.
A2. Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former, inklusive potenser med reella exponenter (kurs 1c), heltalsexponenter (kurs 1b), samt strategier för användning av digitala verktyg.
F1. Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
F2. Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån.
P2. (kurs 1bc)/ P3.(kurs 1a) Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Delkapitel

2.1 - Andelar
2.2 - Procentuella förändringar
2.3 - Ränta och lån
2.4 - Index

{{ 'ml-article-textbook-solutions-heading' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-description' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-expert-solutions' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-math-solver-scanner' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-answers-hints-steps' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-heading' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-description' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-interactive' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-chapter-tests' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-exercise-levels' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-rank-stats' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-video-lessons' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-course-theory' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-join-classroom' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-graphing-calculator' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-quiz-games' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-study-together' | message }}

{{ 'ml-article-community-heading' | message }}

{{ 'ml-article-community-description' | message }}

{{ 'ml-article-community-create-and-share-channels' | message }}

{{ 'ml-article-community-share-content-and-challenge' | message }}

{{ 'ml-article-community-cooperate-with-friends' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-heading' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-description' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course1' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course2' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course3' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course4' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-heading' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-description' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-photo-scan-solve' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-step-by-step' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-graph-math-problem' | message }}