Kapitel 9: Matematisk bevisföring

Matematiken är uppbyggd av flera satser, t.ex. Pythagoras sats, men innan en sats accepteras måste den bevisas, dvs. att man måste kunna visa att den alltid gäller. För att göra det använder man sig av logik, som är läran om hur man drar korrekta slutsatser givet vissa premisser.

Här visas tekniker för hur man för och kommunicerar matematiska bevis, bl.a. med hjälp av logiska symboler.

Centralt innehåll

Dessa punkter i det centrala innehållet för kurs 44 behandlas helt eller delvis i kapitlet.
A13. Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri.

Delkapitel

9.1 - Matematisk bevisföring

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}