Kapitel 1: Linjära ekvationer och ekvationssystem

I kurs 1c behandlades grundläggande egenskaper hos linjära funktioner och det här kapitlet inleds med att dessa kunskaper repeteras och fördjupas. Sedan introduceras begreppet linjärt ekvationssystem, som antingen kan representeras grafiskt som flera räta linjer i samma koordinatsystem eller algebraiskt som flera sammankopplade linjära ekvationer med en gemensam lösning. Tre metoder för att lösa linjära ekvationssystem tas upp: den grafiska metoden och två algebraiska metoder.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet i kurs 2c och kurs 2b behandlas, helt eller delvis, i kapitlet.
T5. Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp (kurs 2b).
T7. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvationer samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal.
T7. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem (kurs 2b).
T10. Begreppet linjärt ekvationssystem.
G4. Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
P3. Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Delkapitel

1.1 - Räta linjers egenskaper
1.2 - Linjära ekvationssystem
1.3 - Algebraisk lösning av ekvationssystem

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}