mathleaks.se mathleaks.se Startsida kapitel home Startsida Historik history Historik expand_more Community
Community expand_more
menu_open Stäng
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
Expandera meny menu_open home
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open
article Artikel
menu_book Lösningar till böcker
school eKurser
question_answer Community
description Uppgiftsblad
calculate Math Solver
arrow_back arrow_forward

Kapitel 1: Aritmetik

Aritmetik är det mest grundläggande av alla områden inom matematik och även det äldsta. Ordet aritmetik kommer från grekiskans arithmos, vilket betyder tal. Det är också vad det här kapitlet handlar om: tal och de grundläggande sätten att räkna med dem.

Kapitlet inleds med en introduktion till grafräknare och övningar för att få ut så mycket som möjligt av den. Därefter behandlas olika sorters tal, deras egenskaper och räkneregler. Vad händer t.ex. om man dividerar två bråk? På vägen undersöks även hur potenser och rotuttryck fungerar. Kapitlet för kurs 1c avslutas med olika sätt att representera tal, som i grundpotensform och med olika talbaser medans kurs 1a avslutas med att gå igenom olika enheter och hur man räknar med överslagsräkning.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet i kurs 1c, 1b och 1a behandlas, helt eller delvis, i kapitlet.
A1. Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet.
A2. Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter (kurs 1b), reella exponenter (kurs 1c), samt strategier för användning av digitala verktyg.
A3. Generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck. (kurs 1c)
P3. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
G3. Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena. (kurs 1a)
G4. Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt. (kurs 1a)

Delkapitel kurs 1c/1b

1.1 - Digitala verktyg - Texas Instruments/Casio
1.2 - Typer av tal
1.3 - Primtal
1.4 - Delbarhet
1.5 - Prioriteringsregler och avrundning
1.6 - Negativa tal
1.7 - Bråk
1.8 - Bråkräkning
1.9 - Potenser
1.10 - Rotuttryck och exponenter på bråkform
1.10 - Rotuttryck (kurs 1b)
1.11 - Grundpotensform och prefix
1.12 - Talbaser

Delkapitel kurs 1a

1.1 - Digitala verktyg - Texas Instruments/Casio
1.2 - Tallinjen
1.3 - Prioriteringsregler och avrundning
1.4 - Negativa tal
1.5 - Bråk
1.6 - Bråkräkning
1.7 - Potenser
1.8 - Kvadrat- och kubikrot
1.9 - Tiopotenser och prefix
1.10 - Enheter
1.11 - Överslagsräkning

{{ 'ml-article-textbook-solutions-heading' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-description' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-expert-solutions' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-math-solver-scanner' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-answers-hints-steps' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-heading' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-description' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-interactive' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-chapter-tests' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-exercise-levels' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-rank-stats' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-video-lessons' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-course-theory' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-join-classroom' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-graphing-calculator' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-quiz-games' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-study-together' | message }}

{{ 'ml-article-community-heading' | message }}

{{ 'ml-article-community-description' | message }}

{{ 'ml-article-community-create-and-share-channels' | message }}

{{ 'ml-article-community-share-content-and-challenge' | message }}

{{ 'ml-article-community-cooperate-with-friends' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-heading' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-description' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course1' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course2' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course3' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course4' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-heading' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-description' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-photo-scan-solve' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-step-by-step' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-graph-math-problem' | message }}