Teori

Hypotenusa

Hypotenusan är den längsta sidan i en rätvinklig triangel. Den står alltid mittemot den räta vinkeln.

Hypotenusa1576.svg