{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Hypotenusa

Hypotenusan är den längsta sidan i en rätvinklig triangel. Den står alltid mittemot den räta vinkeln.

Hypotenusa1576.svg