Distributiva lagen

Distributiva lagen används när man multiplicerar in ett tal eller uttryck, t.ex. 7 eller 5x5x, i en parentes. Det multipliceras då med alla termer inuti parentesen.

Law of distr 1.svg

Distributiva lagen kan visas geometriskt. I rektangeln är höjden 4 och basen (2+3).(2+3). Den totala arean är lika stor oavsett om rektangeln är uppdelad eller ej.

Multiplicera in 4

Återställ