Använd tidigare resultat och uttryck på räknare

För att enklare kunna göra längre beräkningar har räknaren funktioner för att återanvända tidigare uttryck man har skrivit in och de resultat som dessa har gett.

Ans

Efter att man har gjort en uträkning på räknaren visas resultatet på raden under.

räknarförnster med uträkning

Ofta vill man göra vidare uträkningar med det resultat man har fått. Istället för att skriva av värdet kan man använda knappen Ans (SHIFT + (-) ), som representerar räknaren senaste resultat. Om man exempelvis skriver in Ans+2\text{Ans} + 2 adderas 22 till det förra resultatet.

räknarförnster med uträkning

Om det finns tidigare uträkningar på skärmen och man börjar en rad med en räkneoperator (t.ex. +, -, ×, eller ^) skrivs Ans automatiskt ut före operatorn. Om man vill använda resultatet från förra uträkningen flera gånger kan man göra det.

räknarfönster med uträkning

Senaste uträkningen

Ibland när man slår in ett uttryck på räknaren kan det hända att man skriver fel. Det kan också hända att man vill göra flera liknande uträkningar där det bara är någon siffra som har ändrats. Exempelvis kan man vilja ändra på den sista siffran i följande uträkning.

räknarfönster med uträkning

Då behöver man inte slå in hela uttrycket igen utan man kan trycka på höger eller vänsterknappen på en tom rad. Det senaste uttrycket som skrevs in på räknaren visas då igen och det går nu att skriva över och ändra i det. Trycker man på vänsterpilen hamnar markören till vänster om uttrycket och trycker man på högerpilen hamnar den till höger.

räknarfönster med uträkning

Det går också att trycka på EXE på en tom rad för att utföra den senaste beräkningen igen.