Moa (Diskussion | bidrag)
Karin.hedin@osteraker.se (Diskussion | bidrag)
 
Rad 7: Rad 7:
 
var b = mlg.board([-4.4,1,4.4,-1],{desktopSize:'medium'});
 
var b = mlg.board([-4.4,1,4.4,-1],{desktopSize:'medium'});
 
b.numberline(1,1);
 
b.numberline(1,1);
 +
 
var p2=b.point(-1.5,0,{size:0.25});
 
var p2=b.point(-1.5,0,{size:0.25});
 
var p3=b.point(2.718,0,{size:0.25});
 
var p3=b.point(2.718,0,{size:0.25});

Nuvarande version från 12 december 2018 kl. 16.22

Begrepp

Tallinje

En tallinje är ett sätt att representera de reella talen. Varje reellt tal finns representerat någonstans på den. Tallinjen är oändligt lång men man brukar rita valda delar av den som en graderad pil.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}