(Den här versionen är märkt för översättning)
 

(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)

Rad 2: Rad 2:
 
Strikt olikhet</translate>=
 
Strikt olikhet</translate>=
 
<translate><!--T:2-->
 
<translate><!--T:2-->
En '''strikt''' olikhet är en [[Olikhet *Wordlist*|olikhet]] som innehåller tecknet $\lt$ eller $\gt$, dvs. '''inte''' $\leq$ eller $\geq$. Olikheten $x\geq 3$ säger att ''x'' '''är minst''' 3, medan $x > 3$ säger att ''x'' '''är större''' än 3. Man kan förtydliga detta genom att säga "$x$ är strikt större än 3".</translate>
+
En '''strikt''' [[Olikhet *Wordlist*|olikhet]] anger att något uttryck är större eller mindre än något annat uttryck och skrivs med hjälp av tecknen $\gt$ eller $\lt.$ Exempelvis kan man skriva att $x$ är '''större än''' $3$ som $x>3$ eller att $0$ är '''mindre än''' $5$ som $0<5.$</translate>
  
 
[[Kategori:Algebra]]
 
[[Kategori:Algebra]]
 
[[Kategori:Strikt olikhet]]
 
[[Kategori:Strikt olikhet]]
 
[[Kategori:Wordlist]]
 
[[Kategori:Wordlist]]

Nuvarande version från 13 november 2017 kl. 13.16

Strikt olikhet

En strikt olikhet anger att något uttryck är större eller mindre än något annat uttryck och skrivs med hjälp av tecknen >\gt eller <.\lt. Exempelvis kan man skriva att xx är större än 33 som x>3x>3 eller att 00 är mindre än 55 som 0<5.0<5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}