Jrhoads (Diskussion | bidrag)
(Den här versionen är märkt för översättning)
Jrhoads (Diskussion | bidrag)
Rad 14: Rad 14:
 
\node [Calcbox,inner sep=0.15cm,minimum height=1cm,font=\footnotesize] (m) at (0,0){$ (\text{-}2)^3= \text{-}2 \g (\text{-}2)(\text{-}2)=\text{-}2^3 $};
 
\node [Calcbox,inner sep=0.15cm,minimum height=1cm,font=\footnotesize] (m) at (0,0){$ (\text{-}2)^3= \text{-}2 \g (\text{-}2)(\text{-}2)=\text{-}2^3 $};
 
\draw [decorate,decoration={brace,amplitude=2pt}]
 
\draw [decorate,decoration={brace,amplitude=2pt}]
(-0.06,0.13) --++(0.8,0)node [above,midway,font=\tiny] {$\text{Positiv}$};
+
(-0.06,0.13) --++(0.8,0)node [above,midway,font=\tiny] {$\text{<translate>Positiv</translate>}$};
 
\end{tikzpicture}
 
\end{tikzpicture}
 
</PGFTikz>
 
</PGFTikz>

Versionen från 24 november 2017 kl. 08.59

Regel

Negativ bas & udda exponent

När exponenten i en potens är udda multipliceras basen med sig själv ett udda antal gånger. Skrivs potensen som multiplikation kan alla faktorer förutom en grupperas två och två och eftersom minus gånger minus ger plus försvinner minustecknen i de grupperade faktorerna. Men en faktor är fortfarande negativ och produkten av ett positivt och negativt tal blir negativ. Detta innebär exempelvis att parenteserna i potensen (-2)3(\text{-} 2)^3 kan plockas bort så att man får -23.\text{-} 2^3.

Negativbasochuddexponent.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}