Jrhoads (Diskussion | bidrag)
(Den här versionen är märkt för översättning)
TemplateBot (Diskussion | bidrag)
 
Rad 12: Rad 12:
 
</PGFTikZPreamble>
 
</PGFTikZPreamble>
 
\begin{tikzpicture}
 
\begin{tikzpicture}
\node [Calcbox,inner sep=0.15cm,minimum height=1cm,font=\footnotesize] (m) at (0,0){$ (\text{-}2)^3= \text{-}2 \g (\text{-}2)(\text{-}2)=\text{-}2^3 $};
+
\node [Calcbox,inner sep=0.15cm,minimum height=1cm,font=\footnotesize] (m) at (0,0){$ (\text{-}2)^3= \text{-}2 \t (\text{-}2)(\text{-}2)=\text{-}2^3 $};
 
\draw [decorate,decoration={brace,amplitude=2pt}]
 
\draw [decorate,decoration={brace,amplitude=2pt}]
 
(-0.06,0.13) --++(0.8,0)node [above,midway,font=\tiny] {$\text{<translate><!--T:4-->
 
(-0.06,0.13) --++(0.8,0)node [above,midway,font=\tiny] {$\text{<translate><!--T:4-->

Nuvarande version från 28 juni 2018 kl. 00.05

Regel

Negativ bas & udda exponent

När exponenten i en potens är udda multipliceras basen med sig själv ett udda antal gånger. Skrivs potensen som multiplikation kan alla faktorer förutom en grupperas två och två och eftersom minus gånger minus ger plus försvinner minustecknen i de grupperade faktorerna. Men en faktor är fortfarande negativ och produkten av ett positivt och negativt tal blir negativ. Detta innebär exempelvis att parenteserna i potensen (-2)3(\text{-} 2)^3 kan plockas bort så att man får -23.\text{-} 2^3.

Negativbasochuddexponent.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}