Matematik Z - Lösningar

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Kurs: Åk. 9
Serie: Matematik XYZ
Utgivare: Sanoma Utbildning
ISBN: 9789147126538
Författare: Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Nedan följer en lista av avsnitt i Matematik Z. Klicka på ett avsnitt för att se vilka lösningar Mathleaks utvecklat till boken.

Innehållsförteckning
För att få tillgång till lösningarna så ladda hem vår app gratis på Google Play eller iTunes iTunes AppStore.
Beskrivning

Läromedlet Matematik Z är en del av bokserien Matematik XYZ och används av elever på årskurs 9. Läromedlet är utgivet av Liber och har anpassats för den gällande kursplanen och kunskapskrav i matematik för högstadiet. Kapitlen är skrivna i enlighet med det centrala innehållet, med varierande uppgifter på tre svårighetsnivåer. Matematik Z innehåller följande delkapitel: tal och beräkningar, räkna med bråk, räkna med negativa tal, räkna med potenser, små tal och tiopotenser, räkna med tal i grundpotensform, procent, förändringsfaktor, funktioner, linjära funktioner, tillämpning av linjära funktioner, uttryck och mönster, förenkling av uttryck, ekvationer, procent och ekvationer, proportion, ekvationssystem, spegling och symmetri, skala, ekvationer med flera nämnare, likformighet, Pythagoras sats, taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik Mathleaks har författat lösningar till övningarna i Matematik Y. För varje lösning inkluderar vi även facit och ledtråd vilket underlättar elevernas matteplugg när elever behöver hjälp och även uppmuntrar elever till att försöka själva. Mathleaks lösningsförslag till Matematik Z är pedagogiskt skrivna och innehåller diagram, texter och figurer. Med Mathleaks har elever en lärare i fickan med möjlighet att slå upp förklarande lösningar direkt i mobilen. Idag används Mathleaks över hela Sverige för att underlätta studierna och förbättra betygen.

Relaterade böcker