Matematik M – Studera

Matematik M är en serie matematikböcker som följer nya läroplanen Gy2011 för gymnasiet. Böckerna ges ut av förlaget Liber. Mathleaks har inte tagit fram några lösningar till uppgifterna i Matematik M.

Bokserier

Är du intresserad av uppgifter och lösningar till din kurs i matematik så pröva Mathleaks läromedel online på mathleaks.se/utbildning helt gratis!