Exponent Matematik – Lösningar

Exponent är en serie matematikböcker som följer nya läroplanen Gy2011 för gymnasiet. Böckerna ges ut av förlaget Gleerups. I dagsläget har Mathleaks bara lösningar till Kurs 2.

Böcker i serien

Är du intresserad av uppgifter och lösningar till din kurs i matematik så pröva Mathleaks läromedel online på mathleaks.se/utbildning helt gratis!