Teori

$ \log_{b}\left({b}^a\right)

a \lg\left(10^a\right)=amenda¨rmanbyttbasfra˚n men där man bytt bas från 10tillengodtyckligbas till en godtycklig bas b.$

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}