Teori

Variabelterm

Termer som innehåller en eller flera variabler kallas för variabeltermer.

Variabeltermer

Både 3x23x^2 och 2x2x i exemplet ovan innehåller variabeln x,x, vilket betyder att de är variabeltermer.