{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Växande funktion

En funktion f(x)f(x) sägs vara växande om den för alla tillåtna xx-värden x1x_1 och x2,x_2, där x2x_2 är större än x1,x_1, har ett funktionsvärde f(x2)f(x_2) som är större än eller lika med funktionsvärdet f(x1).f(x_1).

Grafiskt kan detta tolkas som att funktionens graf aldrig avtar när man rör sig åt höger, utan bara stiger eller planar ut.

En växande funktion som aldrig planar ut sägs vara strängt växande. För dessa gäller att f(x2)>f(x1)f(x_2) > f(x_1) när xx ökar.