Geometri

Symmetri

Teori

Symmetri

Symmetri är en egenskap hos en geometrisk figur som gör att man kan spegla, vrida och/eller förflytta den utan att utseendet förändras. Det finns olika sorters symmetri, men det man oftast menar är spegelsymmetri, där en figur kan delas in i två spegelbilder.

Spegelsymmetri

En figur är spegelsymmetrisk om det går att dra en så kallad symmetrilinje så att delarna som bildas är spegelbilder av varandra. Exempelvis är bokstaven Y spegelsymmetrisk, eftersom man kan dra en lodrät symmetrilinje genom den och få två halvor som är spegelbilder. Bokstaven E är också spegelsymmetrisk, men då dras linjen vågrätt istället. Symmetrilinjen kallas även för spegellinje.

Spegelsymmetri1.svg

Exempel

Spegla en figur i en linje

Rotationssymmetri

Om det går att rotera en figur mindre än ett helt varv utan att utseendet förändras, är den rotationssymmetrisk. Ett exempel är siffran 0, som kan roteras ett halvt varv (180180^\circ) och ändå se likadan ut. Det måste inte röra sig om halva varv. En liksidig triangel roteras 120120^\circ för att ge en identisk bild, medan en kvadrat måste roteras 90.90^\circ.

Rotera 90°

Rotera 120°

Rotera 180°