{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Punkt

En punkt i matematisk mening är enbart en position. De kan markeras med prickar, kryss eller annat men tar egentligen ingen plats. I ett koordinatsystem beskriver man punkters positioner med koordinatpar som (3,5)(3,5). Om man binder ihop ett band av punkter bildas en graf. I tredimensionella rum inför man ytterligare en koordinat zz och punkter i sådana rum skrivs (x,y,z)(x,y,z).