Volym av en pyramid

Vi börjar resonemanget från en "trappstegspyramid". Låt pyramiden ha höjden hh, basarean BB och antalet lager är nn.

Proof Pyramid volym1.svg