Oändligheten

Oändligheten, som betecknas ,\infty, brukar användas för att beteckna något som är större än att det går att beskriva med ett visst tal, dvs. när något är obegränsat i t.ex. storlek eller antal. Man brukar exempelvis säga att antalet naturliga tal, dvs. 0,1,2,30, 1, 2, 3 osv., är oändligt många. Ett annat exempel är linjer, som är oändligt långa.