{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Oändligheten

Oändligheten, som betecknas ,\infty, brukar användas för att beteckna något som är större än att det går att beskriva med ett visst tal, dvs. när något är obegränsat i t.ex. storlek eller antal. Man brukar exempelvis säga att antalet naturliga tal, dvs. 0,1,2,30, 1, 2, 3 osv., är oändligt många. Ett annat exempel är linjer, som är oändligt långa.