{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Nuvärde

Nuvärdet är värdet idag av något som har ett förändrat värde i framtiden. Om man exempelvis ska spara till att köpa något för 1000010\,000 kr om fem år så är nuvärdet av dessa 1000010\,000 kr den summa man måste sätta in på sitt konto för att de ska växa till 1000010\,000 kr på fem år.