Skissa en andragradskurva

I figuren nedan går det att flytta de tre punkterna och sedan se hur en andragradskurva genom dem ser ut.

Skissa graf