Skissa en andragradskurva

Prova att flytta de tre punkterna och se hur en andragradskurva genom dem ser ut.

Skissa graf