a0=aa-0=a

Subtraherar vi noll från ett tal förändras inte talets värde, t.ex. 80=8. 8-0=8.