ab=ab\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{a\cdot b}

Produkten av två kvadratrötter kan skrivas om genom att dra kvadratroten ur produkten, t.ex. 28=28. \sqrt{2}\cdot \sqrt{8}=\sqrt{2\cdot 8}. Sedan kan det beräknas till 16=4.\sqrt{16}=4. Detta gäller för alla icke-negativa reella tal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}