{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Skriv subtraktion som minus ett positivt tal

Att subtrahera ett tal kan också uttryckas som subtraktion av den positiva motsvarigheten av talet, eftersom två olika tecken på rad ger minus. 97=9(+7). 9-7 = 9-(+7).