Multiplicera tal med -1

Multipliceras ett positivt tal med -1\text{-} 1 byter det tecken, eftersom produkten av ett positivt och ett negativt tal är negativ: 3(-1)=-3. 3(\text{-} 1)=\text{-} 3.