{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

lg(1)=0 \lg(1) = 0

lg(1)\lg(1) är det tal man ska sätta som exponent1010 för att potensens värde ska bli 11. Eftersom 10010^0 är lika med 11 är lg(1)=0. \lg(1)=0.