lg(1)=0\lg(1)=0

lg(1)\lg(1) är det tal man ska sätta som exponent1010 för att potensens värde ska bli 11. Eftersom 10010^0 är lika med 11 är lg(1)=0. \lg(1)=0.