{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
article Artikel
menu_book Lösningar till böcker
school eKurser
question_answer Community
description Uppgiftsblad
calculate Math Solver
arrow_back arrow_forward

Kapitel 5: Statistik

Inom statistiken jobbar man med insamling, analys, presentation och utvärdering av data. I kurs 1c och 1b låg fokus på hur statistik utvärderas och tolkas. I det här kapitlet går man tillbaka till grunden och tittar på olika metoder för att samla in, analysera och presentera statistiska material.

Men spelar insamlingsmetoden verkligen någon roll för resultatet? Ja, det gör den, och hur olika undersökningar planeras och vilka felkällor som kan uppkomma inleder detta kapitel. Sedan behandlas grundläggande metoder för att beräkna några läges- och spridningsmått, både med och utan räknare. För att presentera dessa på överskådliga sätt används lådagram och normalfördelningskurvor. Därefter handlar det om regressionsanalys, dvs. metoder för att utifrån mätdata hitta den bästa funktionen för att beskriva ett eventuellt samband. I kurs 2b tittar man även på kausalitet, dvs finns det något orsakssamband mellan samband, och budgetering, alltså hur man lägger upp en plan för hur pengar ska spenderas.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet i kurs 2c och 2b behandlas, helt eller delvis, i kapitlet.
T1. Metoder för beräkningar vid budgetering (kurs 2b).
S1. Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, inklusive regressionsanalys.
S2. Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet (kurs 2b).
S3. Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse.
S4. Egenskaper hos normalfördelat material.
P3. Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Delkapitel

5.1 - Undersökningar
5.2 - Felkällor i undersökningar
5.3 - Lägesmått
5.4 - Spridningsmått
5.5 - Lådagram
5.6 - Normalfördelning
5.7 - Regression
5.8 - Korrelation och kausalitet (kurs 2b)
5.9 - Budgetering (kurs 2b)

{{ 'ml-article-textbook-solutions-heading' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-description' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-expert-solutions' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-math-solver-scanner' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-answers-hints-steps' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-heading' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-description' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-interactive' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-chapter-tests' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-exercise-levels' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-rank-stats' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-video-lessons' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-course-theory' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-join-classroom' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-graphing-calculator' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-quiz-games' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-study-together' | message }}

{{ 'ml-article-community-heading' | message }}

{{ 'ml-article-community-description' | message }}

{{ 'ml-article-community-create-and-share-channels' | message }}

{{ 'ml-article-community-share-content-and-challenge' | message }}

{{ 'ml-article-community-cooperate-with-friends' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-heading' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-description' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course1' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course2' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course3' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course4' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-heading' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-description' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-photo-scan-solve' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-step-by-step' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-graph-math-problem' | message }}

close
Community