mathleaks.se mathleaks.se Startsida kapitel home Startsida Historik history Historik expand_more Community
Community expand_more
menu_open Stäng
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
Expandera meny menu_open home
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open
article Artikel
menu_book Lösningar till böcker
school eKurser
question_answer Community
description Uppgiftsblad
calculate Math Solver
arrow_back arrow_forward

Kapitel 3: Algebra

Algebra är ett matematikområde där man använder lagarna från aritmetiken för att räkna med generella matematiska symboler. Tal ersätts med variabler och konstanter som oftast representeras av bokstäver, exempelvis a, b, c eller x, y och z.

Första delen av kapitlet behandlar algebraiska uttryck och hur dessa kan tolkas, skrivas om och förenklas. Därefter sätts ett likhetstecken mellan uttryck och tal, vilket bildar ekvationer och formler: två av de mest grundläggande verktygen inom exempelvis naturvetenskap och ekonomi. Kapitlet avslutas med det närbesläktade begreppet olikhet och studier av hur mönster kan beskrivas med talföljder.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet i kurs 1c, 1b och 1a behandlas, helt eller delvis, i kapitlet.
A2. Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former, inklusive potenser med reella exponenter samt strategier för användning av digitala verktyg. (kurs 1bc)
A2. Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker. (kurs 1a)
A3. Generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck. (kurs 1c)
A3. Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler (kurs 1b).
A3. Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer (kurs 1a).
A4. Begreppet linjär olikhet. (kurs 1bc)
A5. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer. (kurs 1bc)
F5. Skillnader mellan begreppen ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck och funktion. (kurs 1bc)

Delkapitel kurs 1c/1b

3.1 - Algebraiska uttryck
3.2 - Uttryck med parenteser
3.3 - Faktorisering
3.4 - Ekvationer
3.5 - Potensekvationer
3.6 - Formler
3.7 - Olikheter
3.8 - Talföljder och mönster

Delkapitel kurs 1a

3.1 - Algebraiska uttryck
3.2 - Uttryck med parenteser
3.3 - Ekvationer
3.4 - Formler och formulär

{{ 'ml-article-textbook-solutions-heading' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-description' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-expert-solutions' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-math-solver-scanner' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-answers-hints-steps' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-heading' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-description' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-interactive' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-chapter-tests' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-exercise-levels' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-rank-stats' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-video-lessons' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-course-theory' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-join-classroom' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-graphing-calculator' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-quiz-games' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-study-together' | message }}

{{ 'ml-article-community-heading' | message }}

{{ 'ml-article-community-description' | message }}

{{ 'ml-article-community-create-and-share-channels' | message }}

{{ 'ml-article-community-share-content-and-challenge' | message }}

{{ 'ml-article-community-cooperate-with-friends' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-heading' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-description' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course1' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course2' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course3' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course4' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-heading' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-description' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-photo-scan-solve' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-step-by-step' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-graph-math-problem' | message }}